Leona – Kranzle
28 Februara, 2019

Novi Kränzle ovlašten partner – BTS System d.o.o.

Kränzle uređaji za pranje od sada su dostupni kod našeg novog ovlaštenog partnera BTS System d.o.o., Potočka 25, 48260 Križevci. BTS System d.o.o. postao je i […]
Kontakt